Hranjenje

Iz eVsebine
Skoči na: navigacija, iskanje

Osnutki dokumentov

Smernice za dolgotrajno ohranjanje e-vsebin v0.6 (Word DOCX)

Delovna srečanja

Deležniki

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, nacionalni javni zavodi s področja kulture (knjižnice, arhivi, muzeji, galerije, filmski arhiv, RTV SLO…), javno financirani portali – ustarjalci e-vsebin (sigledal.si, culture.si, sigic.si, …)

Udeleženci

Strokovnjaki za področje trajnega hranjenja e-vsebin oziroma drugi predstavniki deležnikov.

Cilji

  • dogovoriti minimalne skupne standarde za zajem in trajno hranjenje e-vsebin.
    • področje trajnega hranjenja je precej podprto z zakonodajo in drugimi akti ter dokumenti. Obstajajo tudi različni pogledi na spletne vsebine, ki jih deležniki deloma dojemajo kot publikacije (predmet obveznega izvoda oziroma zajema in hranjenja NUK) in deloma kot dokumentarno gradivo (predmet zajema in hranjenja Arhiva RS). Prav tako obstajajo različne definicije elektronskega dokumenta.
  • pregledati zakonske opredelitve za trajno hranjenje za področje digitalne in digitalizirane glasbe in filma
  • opredeliti skupno terminologijo in definicije posameznih vrst gradiva ter obravnave le-teh.

Izhodišča za delo skupine

Veljavni dokumenti, ki opredeljujejo področje