Digitalizacija

Iz eVsebine
Skoči na: navigacija, iskanje

Delovna skupina za digitalizacijo.

Osnutki dokumentov

Deležniki

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, nacionalni javni zavodi s področja kulture (knjižnice, arhivi, muzeji, galerije, filmski arhiv, RTV SLO…), javno financirani portali – ustarjalci e-vsebin (sigledal.si, culture.si, sigic.si …)

Sestanki skupine

Prvi sestanek skupine 13. marec 2013, ob 10. uri
NUK, Turjaška 1, Ljubljana
Sejna soba, prvo nadstropje

Drugi sestanek skupine 20. maj 2013, ob 12. uri
NUK, Turjaška 1, Ljubljana
Sejna soba, prvo nadstropje

Udeleženci

Strokovnjaki za področje digitalizacije oziroma drugi predstavniki deležnikov.

Sestanka delovne skupine za digitalzacijo, ki je bil 13. marca v NUK-u so se udeležili predstavniki naslednjih institucij in organizacij:

Arhiv Republike Slovenije, Art rebel 9, Avitel - EESO, Institut Jožef Stefan, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljudmila.org, Ministrstvo za kulturo, INDOK za dediščino, Moderna galerija, Muzej novejše zgodovine, Muzeum / ECLAP, Narodna in univerzitetna knjižnica, Osrednja knjižnica Celje, SCCA-Ljubljana, Zavod za sodobno umetnost, sigic.si, sigledal.si, Slovenska kinoteka, Univerzitetna knjižnica Maribor, Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Zavod za varstvo kulturne dediščine

Prijavljeni so bili še predstavniki:

Pokrajinski arhiv Koper, Narodni muzej Slovenije, RTV SLO, Tehnični muzej Slovenije

Drugega sestanka delovne skupine za digitaliziacijo, ki je bil 20. maja v NUK-u so se udeležili predstavniki naslednjih institucij in organizacij:

Prirodoslovni muzej Slovenije, Arhiv Republike Slovenije, Arhiv Republike Slovenije - Slovenski filmskih arhiv, Inštitut Jožef Štefan, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Zavod za varovanje kulturne dediščine Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenski etnografski muzej, Trojina, Slovenski gledališki muzej, Slovenska kinoteka, Osrednja knjižnica Celje, Moderna galerija, TSE d.o.o.

Odzive na gradivo so po elektronski pošti poslali še:

Ministrstvo za kulturo, INDOK za dediščino, Muzej novejše zgodovine, Mestna knjižnica Ljubljana, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gimnazija Nova Gorica, Pokrajinski arhiv Koper

Gradiva za sestanek 20. maja:

Tipologija kulturne dediščine iz vprašalnika projekta ENUMERATE

(Posredoval kolega Gorazd Vodeb, predstavnik NUK-a v projektu.)

Vrsta kulturne dediščine:

--Arhivsko gradivo | (metri)
--Starejše knjige | (fizične enote)
--Druge knjige | (fizične enote)
--Časniki | (naslovi)
--Serijske publikacije | (letniki)
--Rokopisi | (fizične enote)
--Glasbeni tiski | (fizične enote)
--Mikrofiši/mikrofilmi | (fizične enote)
--Zemljevidi | (fizične enote)
--Fotografije | (fizične enote)
--Gravure / odtisi | (fizične enote)
--Risbe | (fizične enote)
--Plakati | (fizične enote)
--Razglednice | (fizične enote)
--Slike | (število)
--Drugi dvo-dimenzionalni predmeti | (število)
--Tri-dimenzionalna umetniška dela | (predmeti)
--Ostali tri-dimenzionalni predmeti narejeni s človeško roko | (predmeti)
--Ostali tri-dimenzionalni predmeti (vključno s primerki iz naravoslovja) | (predmeti)
--Spomeniki in spomeniška območja | (število)
--Filmi | (ure)
--Video posnetki | (ure)
--Avdio posnetki (glasbeni in drugi zvočni posnetki) | (ure)
--Druge enote, ki jih ni mogoče uvrstiti pod zgornje kategorije | (število)

Priporočila Evropske komisije

Evropska komisija priporoča državam članicam, da (točka 1) pri digitalizaciji še naprej razvijajo načrtovanje in spremljanje digitalizacije:

-knjig,
-revij,
-časopisov,
-fotografij,
-muzejskih predmetov,
-arhivskih dokumentov,
-zvočnega in avdiovizualnega gradiva,
-spomenikov in
-arheoloških najdišč
(v nadaljnjem besedilu "kulturno gradivo")

tako:
(a) da določijo jasne količinske cilje za digitalizacijo kulturnega gradiva v skladu s splošnimi cilji iz točke 7, pri čemer navedejo pričakovano povečanje digitaliziranega gradiva, ki bi ga lahko dodali Europeani, in proračunska sredstva, ki jih bodo za to zagotovili javni organi,
(b) da pripravijo preglede nad digitaliziranim kulturnim gradivom in sodelujejo pri skupnih prizadevanjih za pripravo pregleda na evropski ravni s primerljivimi podatki.

Prav tako Komisija priporoča, da države članice (točka 7) prispevajo k nadaljnjemu razvoju Europeane tako:
(a) da kulturne ustanove in založnike ter druge zainteresirane strani spodbujajo, da zagotovijo dostop do digitaliziranega gradiva prek Europeane ter tako platformi pomagajo, da nudi neposreden dostop do 30 milijonov digitaliziranih objektov do leta 2015, vključno z dvema milijonoma zvočnih in avdiovizualnih objektov,
(b) da javna sredstva za prihodnje projekte na področju digitalizacije zagotovijo samo pod pogojem, da bo digitalizirano gradivo dostopno prek Europeane,
(c) zagotovijo dostopnost vseh javno dostopnih umetniških del prek Europeane do leta 2015,
(d) vzpostavijo ali okrepijo nacionalna zbirališča, ki vsebino z različnih področij vnašajo v Europeano, ter sodelujejo pri čezmejnih zbirališčih za posebna področja ali teme, pri katerih se lahko ustvarijo ekonomije obsega, zagotovijo uporabo skupnih digitalizacijskih standardov, ki jih Europeana določi v sodelovanju s kulturnimi ustanovami, da zagotovi medobratovalnost digitaliziranega gradiva na evropski ravni, ter sistematično uporabo trajnih označb,
(f) zagotovijo široko in brezplačno razpoložljivost obstoječih metapodatkov (opisov digitalnih objektov), ki so jih zbrale kulturne ustanove, ter njihovo ponovno uporabo prek storitev, kot je Europeana, in za inovativne uporabe,
(g) izdelajo komunikacijski načrt za seznanjanje javnosti, zlasti šol, z Europeano, pri čemer sodelujejo s kulturnimi ustanovami, ki tej strani zagotavljajo vsebine.

Cilji

 • Pregled digitalizacije (količina, formati), predvsem pregled kriterijev, na podlagi katerih so posamezne institucije digitalizirale gradivo, ki ga imajo v hrambi,
 • določiti skupna merila za izbor gradiva za digitalizacijo po področjih,
 • opredeliti (potrditi) digitalne formate za posamezne vrste gradiv,
 • oblikovati izhodišča priprave dolgoročne strategije digitalizacije kulturne dediščine.

Izhodišča za delo skupine

Veljavni dokumenti, ki opredeljujejo področje

 • Priporočilo komisije z dne 27.10.2011 o digitalizaciji in spletni dostopnosti kulturnega gradiva ter njegovi digitalni hrambi. Bruselj, 27.10.2011, C(2011) 7579 konč.

(http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recom28nov_all_versions/sl.pdf)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Ur.l. 76/2005, spremembe: 119/2007, 95/2011

Gradiva

 • Smernice za digitalizacijo knjižničnega gradiva. Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, marec 2010 (URN:NBN:SI:DOC-ZU0LQ5EO).

(http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZU0LQ5EO)

 • Zoran Krstulović, Karmen Štular Sotošek, Matjaž Kragelj: Infrastructure for quality control. [S. l.], Europeana.eu, 2009.

(http://www.europeanatravel.eu/downloads/ET_D2.1_31072009.pdf)

 • Karmen Štular Sotošek: Best practice examples in library digitisation. [S. l.], Europeana.eu, 2011 (URN:NBN:SI:DOC-BBNAEBQJ).

(http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-BBNAEBQJ)

 • Gordon McKenna, Chris De Loof: Recommendations and best practice report regarding the application of standards, including recommendations for a harvesting format and fact sheets for dissemination. [S. l.], ATHENA, 2009

(http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=538)

 • Gordon McKenna, Chris De Loof: Digitisation: standards landscape for European museums, archives, libraries. Edited by ATHENA WP3 Working Group. [S. l.], ATHENA, [2011].

(http://www.athenaeurope.org/index.php?en/149/athena-deliverables-and-documents)

 • Nacionalni program za kulturo 2013-2016. Osnutek. Ljubljana, januar 2013.

(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/Obvestila/Kultura/NPK2013_2016.pdf)

V pomoč bo tudi projekt ENUMERATE, ki se ukvarja z definiranjem parametrov za spremljanje digitalizacije. Partner v projektu je Narodna in univerzitetna knjižnica.

 • Selection Procedures for Digitisation

(http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/guide/selection-procedures-for-digitisation)