Dostopnost/E-vsebine - metapodatki

Iz eVsebine
Skoči na: navigacija, iskanje

Izhodišča

Osnovi cilj te zbirke metapodatkov je zagotoviti združljivost z Europeana Data Modelom, z nekaterimi dodatnimi zahtevami (npr. glede sličic/thumbnailov) in prilagoditvami/preslikavami:

 • RSS - osnovni RSS 2.0 z dodatnimi imenskimi prostori

-> RSS feed zadnjih objav in podporo za izpis iskalnih rezultatov v tem formatu ima mnogo sodobnih CMS sistemov (npr. Wordpress). Sorazmerno lahko ga je tudi razširiti z zahtevenimi metapodatki, zato je to predlog za najpreprostejši izpis iskalnih rezultatov in agregiranje

 • ESE RDF - RDF XML v skladu s s specifikacijo ESE in EDM mapping guidelines

-> vsi našteti metapodatki nastopajo tudi v feed-ih, ki jih organizacije pošiljajo agregatorjem (npr. NUK)

 • HTML meta podatki

-> vse naštete metapodatke lahko izpišemo tudi kot HTML meta tage, kar je primerno za strani posvečene eni sami e-vsebini / digitalnemu objektu

-> meta podatke lahko vključimo v HTML izpis strani tudi kot microdata - primerno za strani, ki vsebujejo več kot 1 digitalni objekt / e-vsebino.

 • Specifični področni podatki (npr. EXIF) se lahko dodajo v XML vire kot dodatni imenski prostori


Izhajamo iz trenutno veljavnega in uporabljanega standarda ESE 3.4.1- Europeana Semantic Elements Specification (PDF) ter Europeana Data Model Mapping Guidlines (PDF). Metapodatki so ravzrščeni vsebinsko in glede na obveznost (potrebno prisotnost)


Izpuščeni podatki

Europeana predpisuje polja, ki jih generira sama, ali pa v našem kontekstu (spletne objave e-vsebine) niso relevantna, razen edm:provider, ki ga trenutni agregatorji zagotavljajo:

 • edm:language (generira Europeana)
 • edm:year (generira Europeana)
 • edm:userTag (generira Europeana: dodatni Europeana tagi, ustvarjeni skozi Europeana vmesnik)
 • edm:unstored (vsi podatki, ki ne sodijo v druga polja, in jih Europeana ne prezentira)
 • edm:uri (generira Europeana: URL v Europeani)
 • edm:country (generira Europeana: iz katere države so podatki)
 • edm:provider (argregator, ki pošilja podatke neposredno v Europeano - doda agregator)


Europeana obvezni podatki

ESE predpisuje skupine obveznih podatkov, ki jih tu obravnavamo malo drugače:

 • dc:title || dc:description - tu smo se odločili, da oba vključimo med obvezne podatke
 • dc:subject || dc:type || dc:coverage || dcterms:spatial - tu med obvezne podatke vključujemo samo dc:type, ostale 'klasifikacije' oz. dodatne vsebinske, krajevne in časovne opredelitve e-vsebine so priporočene.
 • edm:isShownAt,edm:isShownBy - tu smo dali prednost edm:isShownAt, kjer je spletni naslov do strani s celotnim kontekstom e-vsebine

Med obvezne podatke smo za vizualne objekte (VIDEO, IMAGE) vključili tudi sličico e-vsebine:

 • edm:object - link do vizualne reprezentacije objekta (sličica)


Nujni metapodatki

Priporočeni metapodatki

Drugi pogosti metapodatki

 • dcterms:provenance
 • edm:currentLocation
 • isVersionOf; hasVersion; isReplacedBy; replaces;
 • isRequiredBy; requires; isPartOf; hasPart; isReferencedBy;
 • references; isFormatOf; hasFormat;

Kaj še ni vključeno

 • specifični metapodatki za digitalizacijo
 • specifični metapodatki za dolgotrajno ohranjanje

Imenski Prostori

Obvezni metapodatki

edm:type


DefinicijaTip artefakta
Zaloga vrednostienumerable (TEXT, IMAGE, VIDEO, AUDIO, 3D)
Tag se lahko ponavljaNE
Tag je obvezenDA
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: edm:type

 <edm:type>VIDEO</edm:type>

RSS: edm:type

 <edm:type>VIDEO</edm:type>

HTML meta

 <meta name="edm:type" content="VIDEO">


edm:isShownAt (link)


DefinicijaURL naslov spletne strani, kjer je e-vsebina predstavljena s celotnim informacijskim kontekstom (celotna HTML spletna stran)
Zaloga vrednostiURL
Tag se lahko ponavljaNE
Tag je obvezenDA
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: edm:isShownAt

 <edm:isShownAt>http://www.ljudmila.org/</edm:isShownAt>

RSS: link

 <link>http://www.ljudmila.org/</link>

HTML meta

 <meta name="edm:isShownAt" content="http://www.ljudmila.org/">


dc:title


DefinicijaA name given to the resource. Typically, a Title will be a name by which the resource is formally known. Refined by: dcterms:alternative Google recommends max. 55 characters
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaNE
Tag je obvezenDA
OpombeCe ni naslova naj se vpise 'ni naslova'
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:title

 <dc:title>Moj fascinanten dokument</dc:title>

RSS: title

 <title>Moj fascinanten dokument</title>

HTML meta

 <meta name="dc:title" content="Moj fascinanten dokument">


dc:description


DefinicijaA description of the original analog or born digital object.
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaNE
Tag je obvezenDA
OpombeKratek opis digitaliziranega predmeta oz. digitalne vsebine... Google priporoca dolzino max 160 znakov.
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:description

 <dc:description>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sapien turpis...</dc:description>

RSS: description

 <description>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sapien turpis...</description>

HTML meta

 <meta name="dc:description" content="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sapien turpis...">dc:type


DefinicijaVrsta/zvrst e-vsebine po nekem predpisanem slovarju - tipologija.
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezen?
OpombeTu bi lahko aplicirali tipologijo, ki nastaja v okviru projekta ENUMERATE ([[1]]). Potrebno bi bilo vključiti tudi zvrsti, ki niso "kulturna dediščina".
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:type

 <dc:type>razglednica</dc:type>

RSS: dc:type

 <dc:type>razglednica</dc:type>

HTML meta

 <meta name="dc:type" content="razglednica">


dc:language


DefinicijaJezik e-vsebine: izvorno digitalne ali digitalizirane.
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaNE
Tag je obvezenDA (TEXT)
OpombePolje je obvezno za edm:type == TEXT, sicer zaželeno, če je smiselno.
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:language

 <dc:language>razglednica</dc:language>

RSS: dc:language

 <dc:language>razglednica</dc:language>

HTML meta

 <meta name="dc:language" content="razglednica">


edm:object


DefinicijaSlika, primerna za spletno objavo
Zaloga vrednostiURL
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenDA za edm:type IN ('IMAGE','VIDEO')
Opombevsaj za thumbnail, okoli 300px
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: edm:object

 <edm:object>http://wiki.ljudmila.org/static/evsebine.png</edm:object>

RSS: enclosure

 <enclosure url="http://wiki.ljudmila.org/static/evsebine.png" length="43870" type="image/png"/>

HTML meta

 <meta name="edm:object" content="http://wiki.ljudmila.org/static/evsebine.png">


edm:rights


DefinicijaURL naslov izbrane licence v okviru razpoložljivih licenc Europeana.
Zaloga vrednostiURL (1 izmed 12 licenc)
Tag se lahko ponavljaNE
Tag je obvezenDA
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: edm:rights

 <edm:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</edm:rights>

RSS: edm:rights

 <edm:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</edm:rights>

HTML meta

 <meta name="edm:rights" content="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">


edm:dataProvider


DefinicijaNaziv/oznaka ponudnika e-vsebine (distributerja).
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaNE
Tag je obvezenDA
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: edm:dataProvider

 <edm:dataProvider>Mariborska knjižnica</edm:dataProvider>

RSS: edm:dataProvider

 <edm:dataProvider>Mariborska knjižnica</edm:dataProvider>

HTML meta

 <meta name="edm:dataProvider" content="Mariborska knjižnica">


Priporočeni metapodatki

dc:identifier


Definicijaprimarni ključ v lokalni bazi
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaNE
Tag je obvezenNE
Opombetako, da ni treba parsat, dobavitelj podatkov lahko uporabi poljubne vrednosti
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:identifier

 <dc:identifier>File:Document_1337.doc</dc:identifier>

RSS: dc:identifier

 <dc:identifier>File:Document_1337.doc</dc:identifier>

HTML meta

 <meta name="dc:identifier" content="File:Document_1337.doc">


dcterms:alternative


Definicijadodatni naslov, podnaslov
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dcterms:alternative

 <dcterms:alternative></dcterms:alternative>

RSS: dcterms:alternative

 <dcterms:alternative></dcterms:alternative>

HTML meta

 <meta name="dcterms:alternative" content="">


dc:subject


DefinicijaTema e-vsebine: izvorno digitalne ali digitalizirane.
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenDA
OpombeNi predpisane zaloge vrednosti.

Athena/koroški muzej npr. v dc:subject vpisuje vsebino dc:description, v dc:type pa kategorizacijo objekta; Kamra v dc:subject vpisuje kategorije objekta ("DOMOZNANSTVO","razglednica"), podatka dc:type ne uporabljajo;

NUK vpisuje kategorizacijo v dc:type, dc:subject pa ne uporabljajo;
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:subject

 <dc:subject>razglednica, jezero</dc:subject>

RSS: dc:subject

 <dc:subject>razglednica, jezero</dc:subject>

HTML meta

 <meta name="dc:subject" content="razglednica, jezero">


edm:isShownBy


DefinicijaURL naslov e-vsebine v polni resoluciji
Zaloga vrednostiURL
Tag se lahko ponavljaNE
Tag je obvezenNE
OpombePriporočamo uporabo edm:object, ki ima podobno vlogo: vsebuje URL reprezentacije e-vsebine, iz katere je mogoče generirati sličico
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: edm:isShownBy

 <edm:isShownBy>http://www.ljudmila.org/</edm:isShownBy>

RSS: guid

 <guid>http://www.ljudmila.org/</guid>

HTML meta

 <meta name="edm:isShownBy" content="http://www.ljudmila.org/">dc:coverage


Definicijakrajevna ali časovna umestitev e-vsebine
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opomberaje uporabite dcterms:spartial za krajevne opredelitve, in dcterms:temporal za časovne opredelitve.
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:coverage

 <dc:coverage>Francija, konec 19. stoletja</dc:coverage>

RSS: dc:coverage

 <dc:coverage>Francija, konec 19. stoletja</dc:coverage>

HTML meta

 <meta name="dc:coverage" content="Francija, konec 19. stoletja">dcterms:spatial


Definicijakrajevna določitev e-vsebine:
Zaloga vrednostizemljepisna imena, koordinate
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dcterms:spatial

 <dcterms:spatial>Madžarska</dcterms:spatial>

RSS: dcterms:spatial

 <dcterms:spatial>Madžarska</dcterms:spatial>

HTML meta

 <meta name="dcterms:spatial" content="Madžarska">


dcterms:temporal


DefinicijaOpis objekta z vidika časa: zgodovinskko ali časovno obdobje, približen datum
Zaloga vrednostiprosta opredelitev časa, obdobja
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dcterms:temporal

 <dcterms:temporal>Rimsko cesarstvo</dcterms:temporal>

RSS: dcterms:temporal

 <dcterms:temporal>Rimsko cesarstvo</dcterms:temporal>

HTML meta

 <meta name="dcterms:temporal" content="Rimsko cesarstvo">


dc:date


Definicijačasovna umestitev e-vsebine, obdobje v življenjskem ciklu e-vsebine
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombečas nastanak in objave se lahko zapišeta posebej kot dcterms:created oz. dcterms:issued
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:date

 <dc:date>20. januar 1901</dc:date>

RSS: dc:date

 <dc:date>20. januar 1901</dc:date>

HTML meta

 <meta name="dc:date" content="20. januar 1901">


dcterms:created


Definicijačas nastanka izvorno digitalne e-vsebine oz. analognega predmeta,
Zaloga vrednostistring (datum, letnica, časovno obdobje)
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dcterms:created

 <dcterms:created>1534</dcterms:created>

RSS: dc:created

 <dc:created>1534</dc:created>

HTML meta

 <meta name="dcterms:created" content="1534">


dcterms:issued


Definicijačas objave izvorno digitalne e-vsebine oz. digitalizacije analognega predmeta, datum, letnica, časovno obdobje
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dcterms:issued

 <dcterms:issued>marec 2011</dcterms:issued>

RSS: dcterms:issued

 <dcterms:issued>marec 2011</dcterms:issued>

HTML meta

 <meta name="dcterms:issued" content="marec 2011">


dc:format


DefinicijaFormat datoteke/e-vsebine v skladu z registrom IANA MIME Media types (RFC2046).
Zaloga vrednostistring (MIME type)
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
OpombeZa digitalizirane objekte je to format datoteke oz. e-vsebine, ki je nastala z digitalizacijo. Za 3D objekte v formatu PDF ESE 3.4.1 priporoča uporabo vrednosti “3D-PDF”.
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:format

 <dc:format>image/jpg</dc:format>

RSS: dc:format

 <dc:format>image/jpg</dc:format>

HTML meta

 <meta name="dc:format" content="image/jpg">


dcterms:extent


DefinicijaMere ali trajanje e-vsebine: digitalnega objekta oz. analognega/originalnega objekta
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe<dcterms:extent>13x20 cm</dcterms:extent> (višina in širina originalnega objekta). <dcterms:extent>34 minut</dcterms:extent> (dolžina zvočne datoteke).
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dcterms:extent

 <dcterms:extent>13:40</dcterms:extent>

RSS: dcterms:extent

 <dcterms:extent>13:40</dcterms:extent>

HTML meta

 <meta name="dcterms:extent" content="13:40">


dcterms:medium


DefinicijaMaterial ali fizični nosilec objekta.
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dcterms:medium

 <dcterms:medium>kovina</dcterms:medium>

RSS: dcterms:medium

 <dcterms:medium>kovina</dcterms:medium>

HTML meta

 <meta name="dcterms:medium" content="kovina">


dc:rights


DefinicijaNosilec avtorskih pravic
Zaloga vrednostistring ali URL
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:rights

 <dc:rights>©1999 Mestni Muzej Ljubljana</dc:rights>

RSS: dc:rights

 <dc:rights>©1999 Mestni Muzej Ljubljana</dc:rights>

HTML meta

 <meta name="dc:rights" content="©1999 Mestni Muzej Ljubljana">


dc:creator


DefinicijaAvtor ali ustvarjalec objekta
Zaloga vrednostistring
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:creator

 <dc:creator>Philippe Hallsmann</dc:creator>

RSS: dc:creator

 <dc:creator>Philippe Hallsmann</dc:creator>

HTML meta

 <meta name="dc:creator" content="Philippe Hallsmann">


dc:publisher


DefinicijaAn entity responsible for making the resource available. Examples of a publisher include a person, an organisation and a service.
Zaloga vrednostistring ali URL
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:publisher

 <dc:publisher>Založba Mladinska Knjiga</dc:publisher>

RSS: dc:publisher

 <dc:publisher>Založba Mladinska Knjiga</dc:publisher>

HTML meta

 <meta name="dc:publisher" content="Založba Mladinska Knjiga">


dc:contributor


DefinicijaThe name of contributors to the original analog or born digital object. This could be a person, an organisation or a service.
Zaloga vrednostistring ali URL
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
Opombe
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:contributor

 <dc:contributor>Janez Novak</dc:contributor>

RSS: dc:contributor

 <dc:contributor>Janez Novak</dc:contributor>

HTML meta

 <meta name="dc:contributor" content="Janez Novak">


dc:source


DefinicijaThis element can be used for several different types of source that are related to the object (such as reference sources).
Zaloga vrednostistring ali URL
Tag se lahko ponavljaDA
Tag je obvezenNE
OpombeOriginalni vir objekta
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: dc:source

 <dc:source>Moderna Galerija</dc:source>

RSS: dc:source

 <dc:source>Moderna Galerija</dc:source>

HTML meta

 <meta name="dc:source" content="Moderna Galerija">


edm:UGC


DefinicijaVsebino so ustvarili uporabniki (npr. komentarji).
Zaloga vrednostitrue/false
Tag se lahko ponavljaNE
Tag je obvezenNE
OpombeEDM predpisuje, da če vsebina ni uporabniško generirana (kar je običajna situacija), potem taga sploh ne sme biti.
Dodatne Omejitve-
Primeri

ESE RDF: edm:UGC

 <edm:UGC>true</edm:UGC>

RSS: edm:UGC

 <edm:UGC>true</edm:UGC>

HTML meta

 <meta name="edm:UGC" content="true">


Primeri

Europeana orodja

Reference